MENU

Bếp từ Teka cao cấp và chức năng khóa an toàn trẻ em

Khi không có sự giám sát của người lớn, trẻ em nhà bạn có thể nghịch bếp và phá hỏng quy trình nấu nướng của bạn; hay nguy hiểm hơn bọn trẻ còn có nguy cơ gặp nguy hiểm, vì vậy, với chức năng khóa an toàn trẻ em của các model bếp từ Teka cao cấp sẽ giúp bạn giải quyết nhanh vấn đề này.

Bếp từ Teka cao cấp và chức năng khóa an toàn trẻ em

1. Giới thiệu về chức năng khóa an toàn trẻ em

Trên bảng điểu khiển của bếp từ Teka, chức năng khóa an toàn trẻ em được hiển thị rõ ràng bằng biểu tượng nút có hình ổ khóa. Khi được kích hoạt chức năng này, toàn hệ thống điều khiển sẽ được ẩn đi và do đó bếp sẽ không thể hoạt động. Bằng cách đó giúp bạn bảo vệ bọn trẻ trong suốt quá trình nấu nướng.

2. Kích hoạt chức năng khóa an toàn

Nhấn nút khóa an toàn cho đến khi âm báo vang lên. Đèn hiển thị chức năng sẽ sáng và tắt trong một vài giây. Chức năng này đã được kích hoạt và bạn không thể sử dụng các nút cảm biến khác.

Bep tu Teka va chuc nang khoa an toan tre em, bep tu teka cao cap

Kích hoạt và ngưng hoạt động của chức năng khóa trẻ em của bếp từ Teka

3. Hủy bỏ chức năng khóa an toàn

Nhấn nút khóa an toàn (biểu tượng hình khóa) cho đến khi chuông báo vang lên. Đèn hiển thị chức năng sẽ tắt và chức năng này đã được xóa bỏ.

Khi xóa chức năng khóa an toàn cần lưu ý: Nếu nút On/off  hoặc bất kỳ nút nào khác (ngoài nút khóa an toàn) được nhấn, âm báo sẽ vang lên và đèn hiển thị chức năng sẽ sáng để nhắc nhở rằng hiện tại chức năng khóa an toàn đang được kích hoạt

Bếp từ Teka cao cấp và chức năng khóa an toàn trẻ em

Khi không có sự giám sát của người lớn, trẻ em nhà bạn có thể nghịch bếp và phá hỏng quy trình nấu nướng của bạn; hay nguy hiểm hơn bọn trẻ còn có nguy cơ gặp nguy hiểm, vì vậy, với chức năng khóa an toàn trẻ em của các model bếp từ Teka cao cấp sẽ giúp bạn giải quyết nhanh vấn đề này.

Bếp từ Teka cao cấp và chức năng khóa an toàn trẻ em

1. Giới thiệu về chức năng khóa an toàn trẻ em

Trên bảng điểu khiển của bếp từ Teka, chức năng khóa an toàn trẻ em được hiển thị rõ ràng bằng biểu tượng nút có hình ổ khóa. Khi được kích hoạt chức năng này, toàn hệ thống điều khiển sẽ được ẩn đi và do đó bếp sẽ không thể hoạt động. Bằng cách đó giúp bạn bảo vệ bọn trẻ trong suốt quá trình nấu nướng.

2. Kích hoạt chức năng khóa an toàn

Nhấn nút khóa an toàn cho đến khi âm báo vang lên. Đèn hiển thị chức năng sẽ sáng và tắt trong một vài giây. Chức năng này đã được kích hoạt và bạn không thể sử dụng các nút cảm biến khác.

Bep tu Teka va chuc nang khoa an toan tre em, bep tu teka cao cap

Kích hoạt và ngưng hoạt động của chức năng khóa trẻ em của bếp từ Teka

3. Hủy bỏ chức năng khóa an toàn

Nhấn nút khóa an toàn (biểu tượng hình khóa) cho đến khi chuông báo vang lên. Đèn hiển thị chức năng sẽ tắt và chức năng này đã được xóa bỏ.

Khi xóa chức năng khóa an toàn cần lưu ý: Nếu nút On/off  hoặc bất kỳ nút nào khác (ngoài nút khóa an toàn) được nhấn, âm báo sẽ vang lên và đèn hiển thị chức năng sẽ sáng để nhắc nhở rằng hiện tại chức năng khóa an toàn đang được kích hoạt

Bài viết khác