MENU

Cài đặt chương trình cho máy rửa chén Teka

Cài đặt chương trình cho máy rửa chén Teka – Sau khi lắp đặt xong, chọn thử một chương trình để kiểm tra các chức năng của máy hoạt động có tốt không. Dưới đây là các chương trình chủ yếu của máy:

Chương trình

Kiểu và độ bẩn

Quá trình

Mức tiêu thụ

Thời gian (phút)

Nước (lít)

Năng lượng (kWh)

 1 Dùng cho xoong nồi, chén đĩa ít bẩn. Thích hợp để rửa hàng ngày – Rửa trước bằng nước lạnh- Rửa bằng xà phòng ở 45ºC

– Tráng bằng nước lạnh

– Tráng bằng nước ở 70ºC

– Sấy

170

17,2

1,15

 2 Dùng cho xoong nồi, chén đĩa bẩn nhiều – Rửa trước bằng nước ở 50ºC- Rửa bằng nước lạnh

– Rửa bằng xà phòng ở 60ºC

– Tráng bằng nước ở 70ºC

– Sấy

161

17

1,7

 3 Dùng để rửa xoong nồi, chén đĩa có vết bẩn bình thường. Thích hợp để rửa hàng ngày. – Rửa trước bằng nước lạnh.- Rửa trước bằng nước lạnh (một lần nữa)

– Rửa bằng xà phòng ở 50ºC

– Tráng bằng nước ở 70ºC

– Sấy

155

16

1,08

 4 Đây là chương trình rửa tiết kiệm, dùng để rửa xoong nồi, chén đĩa có vết bẩn bình thường. – Rửa trước bằng nước lạnh- Rửa bằng xà phòng ở 45ºC

– Tráng bằng nước ở 60ºC

– Sấy

102

13,4

0,85

 5 Dùng để tráng và làm khô dao, kéo, nĩa – Rửa bằng xà phòng ở 45ºC- Tráng bằng nước ở 70ºC

– Sấy

85

9,9

1,00

 6 Dùng để rửa các loại ly tách và chén đĩa bằng thủy tin với vết bẩn ít – Rửa trước bằng nước lạnh- Rửa bằng xà phòng ở 40ºC

– Tráng bằng nước ở 70ºC

– Sấy

108

13,4

0,95

 7 Chương trình rửa nhanh mà không cần sấy khô – Rửa bằng xà phòng ở 45ºC- Tráng bằng nước ở 70ºC

30

8,9

0,45

Cài đặt chương trình cho máy rửa chén Teka

Cài đặt chương trình cho máy rửa chén Teka – Sau khi lắp đặt xong, chọn thử một chương trình để kiểm tra các chức năng của máy hoạt động có tốt không. Dưới đây là các chương trình chủ yếu của máy:

Chương trình

Kiểu và độ bẩn

Quá trình

Mức tiêu thụ

Thời gian (phút)

Nước (lít)

Năng lượng (kWh)

 1 Dùng cho xoong nồi, chén đĩa ít bẩn. Thích hợp để rửa hàng ngày – Rửa trước bằng nước lạnh- Rửa bằng xà phòng ở 45ºC

– Tráng bằng nước lạnh

– Tráng bằng nước ở 70ºC

– Sấy

170

17,2

1,15

 2 Dùng cho xoong nồi, chén đĩa bẩn nhiều – Rửa trước bằng nước ở 50ºC- Rửa bằng nước lạnh

– Rửa bằng xà phòng ở 60ºC

– Tráng bằng nước ở 70ºC

– Sấy

161

17

1,7

 3 Dùng để rửa xoong nồi, chén đĩa có vết bẩn bình thường. Thích hợp để rửa hàng ngày. – Rửa trước bằng nước lạnh.- Rửa trước bằng nước lạnh (một lần nữa)

– Rửa bằng xà phòng ở 50ºC

– Tráng bằng nước ở 70ºC

– Sấy

155

16

1,08

 4 Đây là chương trình rửa tiết kiệm, dùng để rửa xoong nồi, chén đĩa có vết bẩn bình thường. – Rửa trước bằng nước lạnh- Rửa bằng xà phòng ở 45ºC

– Tráng bằng nước ở 60ºC

– Sấy

102

13,4

0,85

 5 Dùng để tráng và làm khô dao, kéo, nĩa – Rửa bằng xà phòng ở 45ºC- Tráng bằng nước ở 70ºC

– Sấy

85

9,9

1,00

 6 Dùng để rửa các loại ly tách và chén đĩa bằng thủy tin với vết bẩn ít – Rửa trước bằng nước lạnh- Rửa bằng xà phòng ở 40ºC

– Tráng bằng nước ở 70ºC

– Sấy

108

13,4

0,95

 7 Chương trình rửa nhanh mà không cần sấy khô – Rửa bằng xà phòng ở 45ºC- Tráng bằng nước ở 70ºC

30

8,9

0,45

Bài viết khác