MENU

Hướng dẫn sử dụng các chức năng của bếp điện Teka

Các kí hiệu của Teka được kí hiệu rất rõ ràng, tuy nhiên, do bếp điện Teka cao cấp có rất nhiều chức năng và để không bỡ ngỡ cho những lần sử dụng đầu, bạn nên tham khảo và áp dụng những điều dưới đây:

>>>Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng bếp điện Teka

I. Cài đặt công suất nấu

Bạn có thể cài đặt công suất nấu ở nhiều mức độ khác nhau.

Bảng 1: Tùy chọn mức cài đặt công suất

Mức cài đặt

 

Thích hợp cho

0

U

1-3

4-5

6-8

9

TắtGiữ ấmHâm nóng, giữ ấm, rã đông,Hấp, nấuChiên, chiên ngập dầuNấu với số lượng lớn

Bảng 2: Các mức công suất nướng

Các công suất nướng

Thích hợp cho

0

U

1-4

5-7

8-9

TắtGiữ ấmLàm ấmNướng sơNướng kỹ

II. Chức năng giữ ấm

Với chức năng này, bạn có thể dùng một trong các mặt bếp nấu để giữ ấm thực phẩm. Bếp được lựa chọn sẽ hoạt động ở mức công suất thấp nhất.

Bep dien Teka, Huong dan su dung chuc nang bep dien Teka

Hướng dẫn sử dụng chức năng bếp điện Teka

1. Đặt nồi nấu lên mặt bếp cần sử dụng và chọn mức công suất (VD mức 3)
2. Nhấn nút giảm  để giảm mức công suất nấu. Ngừng ở mức U. Chức năng giữ ấm sẽ được kích hoạt.
3. Nhấn nút giảm  một lần nữa để xác định lại chức năng này.

Chức năng giữ ấm có thể sử dụng liên tục trong 600 phút. Sau đó, bếp sẽ tự động tắt.

III. Khởi động vòng lửa thứ 2

(chỉ sử dụng cho những mặt bếp nấu có nhiều mạch điện)

Việc kết nối mạch điện đôi của cùng một bếp nấu có thể hiệu quả ngay sau khi mặt bếp nấu tương ứng được khởi động.

1. Lựa chọn mức công suất nấu 1-9
2. Mở mạch điện của thanh nhiệt thứ hai ằng nút kích hoạt mạch điện . Đèn hiển thị sẽ sáng.
3. Mạch điện của thanh nhiệt bên ngoài sẽ tắt khi nhấn lại nút kích hoạt mạch điện . Đèn hiển thị cũng sẽ tắt.

Lưu ý: Mạch điện được kích hoạt sẽ tự động hủy bỏ khi tắt mặt bếp nấu.

IV. Chức năng khóa trẻ em

Khóa an toàn cho trẻ em

Bạn có thể dùng chức năng này để khóa các chức năng hoạt động và cài đặt. Lúc này bạn chỉ có thể dùng nút On/off để tắt bếp.

Chức năng khóa an toàn có thể được sử dụng ngay khi bếp được mở hoặc tắt. Khi đã lựa chọn chức năng khóa an toàn thì chức năng đã được lựa chọn này vẫn có hiệu quả ngay khi đã tắt bếp. Vì thế, nó sẽ giúp cho trẻ em không thể nghịch bếp khi không có sự giám sát.

Kích hoạt chức năng khóa an toàn

Nhấn nút khóa an toàn cho đến khi âm báo vang lên. Đẻn hiển thị chức năng sẽ sáng và tắt trong một vài giây. Chức năng này đã được kích hoạt và bạn không thể sử dụng các nút cảm biến.

Hủy bỏ chức năng khóa an toàn

Nhấn nút khóa an toàn cho đến khi chuông báo vang lên. Đèn hiển thị chức năng sẽ tắt và chức năng này đã được xóa bỏ.

Khi xóa chức năng khóa an toàn cần lưu ý:

Nếu nút On/off  hoặc bất kỳ nút nào khác (ngoài nút khóa an toàn  ) được nhấn, âm báo sẽ vang lên và đèn hiển thị chức năng sẽ sáng để nhắc nhở rằng hiện tại chức năng khóa an toàn đang được kích hoạt.

V. Chức năng tăng công suất tự động

Đun sôi giữa chừng ở mức công suất 9 bằng chức năng tăng công suất tự động. Sau một khoảng thời gian, bếp sẽ tự động giảm công suất đến mức thấp nhất (1 đến 8)

Khi sử dụng chức năng tăng công suất tự động, chỉ dùng mức độ cài đặt để nấu gần sôi thực phẩm bởi vì các mạch điện tử sẽ tự động giảm công suất.

Chức năng này chỉ thích hợp cho những món ăn lạnh lúc mới nấu và cần được làm nóng ở mức công suất cao nhất. Những món ăn này không cần thiết phải được để ý kỹ khi gần chín (chẳng hạn như hầm xương thịt)

1. Nhấn nút On/off   để khởi động bếp

2. Nhấn nút tăng  một lần để cài đặt công suất mức 9. Dấu chấm thể hiện trên màn hình công suất cài đặt sẽ sáng trong 10 giây. Nhấn lại nút này trong 10 giây thì dấu chấm sẽ không còn sáng lên nữa.
3. Nhấn nút giảm  vài lần để lựa chọn mức độ nấu gần sôi (từ 1 đến 8). Chức năng tăng công suất tự động sẽ được kích hoạt.
4. Chức năng tăng công suất tự động sẽ vận hành theo chương trình đã được cài đặt. Sau một khoảng thời gian (xem bảng), quá trình nấu sẽ tiếp tục với mức công suất để nấu gần sôi.
Xóa bỏ chức năng tăng công suất tự động.Cài đặt bếp ở mức công suất 0.Lưu ý : Nếu mức công suất nấu được lựa chọn sau khi dấu chấm trên màn hình tắt, chức năng tăng công suất tự động sẽ không được kích hoạt.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng của bếp điện Teka

Các kí hiệu của Teka được kí hiệu rất rõ ràng, tuy nhiên, do bếp điện Teka cao cấp có rất nhiều chức năng và để không bỡ ngỡ cho những lần sử dụng đầu, bạn nên tham khảo và áp dụng những điều dưới đây:

>>>Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng bếp điện Teka

I. Cài đặt công suất nấu

Bạn có thể cài đặt công suất nấu ở nhiều mức độ khác nhau.

Bảng 1: Tùy chọn mức cài đặt công suất

Mức cài đặt

 

Thích hợp cho

0

U

1-3

4-5

6-8

9

TắtGiữ ấmHâm nóng, giữ ấm, rã đông,Hấp, nấuChiên, chiên ngập dầuNấu với số lượng lớn

Bảng 2: Các mức công suất nướng

Các công suất nướng

Thích hợp cho

0

U

1-4

5-7

8-9

TắtGiữ ấmLàm ấmNướng sơNướng kỹ

II. Chức năng giữ ấm

Với chức năng này, bạn có thể dùng một trong các mặt bếp nấu để giữ ấm thực phẩm. Bếp được lựa chọn sẽ hoạt động ở mức công suất thấp nhất.

Bep dien Teka, Huong dan su dung chuc nang bep dien Teka

Hướng dẫn sử dụng chức năng bếp điện Teka

1. Đặt nồi nấu lên mặt bếp cần sử dụng và chọn mức công suất (VD mức 3)
2. Nhấn nút giảm  để giảm mức công suất nấu. Ngừng ở mức U. Chức năng giữ ấm sẽ được kích hoạt.
3. Nhấn nút giảm  một lần nữa để xác định lại chức năng này.

Chức năng giữ ấm có thể sử dụng liên tục trong 600 phút. Sau đó, bếp sẽ tự động tắt.

III. Khởi động vòng lửa thứ 2

(chỉ sử dụng cho những mặt bếp nấu có nhiều mạch điện)

Việc kết nối mạch điện đôi của cùng một bếp nấu có thể hiệu quả ngay sau khi mặt bếp nấu tương ứng được khởi động.

1. Lựa chọn mức công suất nấu 1-9
2. Mở mạch điện của thanh nhiệt thứ hai ằng nút kích hoạt mạch điện . Đèn hiển thị sẽ sáng.
3. Mạch điện của thanh nhiệt bên ngoài sẽ tắt khi nhấn lại nút kích hoạt mạch điện . Đèn hiển thị cũng sẽ tắt.

Lưu ý: Mạch điện được kích hoạt sẽ tự động hủy bỏ khi tắt mặt bếp nấu.

IV. Chức năng khóa trẻ em

Khóa an toàn cho trẻ em

Bạn có thể dùng chức năng này để khóa các chức năng hoạt động và cài đặt. Lúc này bạn chỉ có thể dùng nút On/off để tắt bếp.

Chức năng khóa an toàn có thể được sử dụng ngay khi bếp được mở hoặc tắt. Khi đã lựa chọn chức năng khóa an toàn thì chức năng đã được lựa chọn này vẫn có hiệu quả ngay khi đã tắt bếp. Vì thế, nó sẽ giúp cho trẻ em không thể nghịch bếp khi không có sự giám sát.

Kích hoạt chức năng khóa an toàn

Nhấn nút khóa an toàn cho đến khi âm báo vang lên. Đẻn hiển thị chức năng sẽ sáng và tắt trong một vài giây. Chức năng này đã được kích hoạt và bạn không thể sử dụng các nút cảm biến.

Hủy bỏ chức năng khóa an toàn

Nhấn nút khóa an toàn cho đến khi chuông báo vang lên. Đèn hiển thị chức năng sẽ tắt và chức năng này đã được xóa bỏ.

Khi xóa chức năng khóa an toàn cần lưu ý:

Nếu nút On/off  hoặc bất kỳ nút nào khác (ngoài nút khóa an toàn  ) được nhấn, âm báo sẽ vang lên và đèn hiển thị chức năng sẽ sáng để nhắc nhở rằng hiện tại chức năng khóa an toàn đang được kích hoạt.

V. Chức năng tăng công suất tự động

Đun sôi giữa chừng ở mức công suất 9 bằng chức năng tăng công suất tự động. Sau một khoảng thời gian, bếp sẽ tự động giảm công suất đến mức thấp nhất (1 đến 8)

Khi sử dụng chức năng tăng công suất tự động, chỉ dùng mức độ cài đặt để nấu gần sôi thực phẩm bởi vì các mạch điện tử sẽ tự động giảm công suất.

Chức năng này chỉ thích hợp cho những món ăn lạnh lúc mới nấu và cần được làm nóng ở mức công suất cao nhất. Những món ăn này không cần thiết phải được để ý kỹ khi gần chín (chẳng hạn như hầm xương thịt)

1. Nhấn nút On/off   để khởi động bếp

2. Nhấn nút tăng  một lần để cài đặt công suất mức 9. Dấu chấm thể hiện trên màn hình công suất cài đặt sẽ sáng trong 10 giây. Nhấn lại nút này trong 10 giây thì dấu chấm sẽ không còn sáng lên nữa.
3. Nhấn nút giảm  vài lần để lựa chọn mức độ nấu gần sôi (từ 1 đến 8). Chức năng tăng công suất tự động sẽ được kích hoạt.
4. Chức năng tăng công suất tự động sẽ vận hành theo chương trình đã được cài đặt. Sau một khoảng thời gian (xem bảng), quá trình nấu sẽ tiếp tục với mức công suất để nấu gần sôi.
Xóa bỏ chức năng tăng công suất tự động.Cài đặt bếp ở mức công suất 0.Lưu ý : Nếu mức công suất nấu được lựa chọn sau khi dấu chấm trên màn hình tắt, chức năng tăng công suất tự động sẽ không được kích hoạt.
Bài viết khác