MENU

Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh Teka đúng cách

Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh Teka đúng cách – tủ lạnh là một đồ dùng không thể nào thiếu đối với mỗi gia đình, bởi chúng giữ vai trò bảo quản, lưu trữ thức ăn và đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả gia đình. Tuy nhiên, thói quen sử dụng tủ lạnh Teka nói riêng và tủ lạnh nói chung thường là không có thay đổi dù nhiệt dù nhiệt độ bên ngoài cao hay thấp hoặc lượng thức ăn có nhiều đến như thế nào.

Huong dan su dung tu lanh teka dung cachm, huong dan su dung tu lanh teka

Sử dụng tủ lạnh Teka (hình minh họa)

Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh Teka đúng cách

Mời bạn theo dõi bảng dưới đây:

Điều chỉnh ngăn đông

Điều chỉnh ngăn mát

 Giải thích 

-180C

40C

 Đây là mức cài đặt đề nghị

-20, -22

hoặc -240C

40C

 Những mức này được đề nghị cài đặt khi nhiệt độ môi trường vượt quá 300C

Ngăn đông tươi sẽ hiển thị

*

40C

Sử dụng mức này khi bạn muốn làm đông thức ăn hoặc làm đá trong thời gian ngắn. Tủ lạnh sẽ trở lại chế độ trước đó sau khi thực hiện xong quy trình.

-180C hoặc hơn

20C

Sử dụng mức này nếu bạn cho rằng ngăn mát chưa đủ độ lạnh vì nhiệt độ nóng hoặc cửa tủ lạnh thường xuyên đóng, mở.

-180C hoặc hơn

Chế độ lạnh nhanh sẽ hiển thị +10C

Bạn có thể sử dụng mức này nếu ngăn mát bị quá tải hoặc nếu bạn muốn làm nguội thức ăn nhanh chóng

Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh Teka đúng cách

Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh Teka đúng cách – tủ lạnh là một đồ dùng không thể nào thiếu đối với mỗi gia đình, bởi chúng giữ vai trò bảo quản, lưu trữ thức ăn và đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả gia đình. Tuy nhiên, thói quen sử dụng tủ lạnh Teka nói riêng và tủ lạnh nói chung thường là không có thay đổi dù nhiệt dù nhiệt độ bên ngoài cao hay thấp hoặc lượng thức ăn có nhiều đến như thế nào.

Huong dan su dung tu lanh teka dung cachm, huong dan su dung tu lanh teka

Sử dụng tủ lạnh Teka (hình minh họa)

Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh Teka đúng cách

Mời bạn theo dõi bảng dưới đây:

Điều chỉnh ngăn đông

Điều chỉnh ngăn mát

 Giải thích 

-180C

40C

 Đây là mức cài đặt đề nghị

-20, -22

hoặc -240C

40C

 Những mức này được đề nghị cài đặt khi nhiệt độ môi trường vượt quá 300C

Ngăn đông tươi sẽ hiển thị

*

40C

Sử dụng mức này khi bạn muốn làm đông thức ăn hoặc làm đá trong thời gian ngắn. Tủ lạnh sẽ trở lại chế độ trước đó sau khi thực hiện xong quy trình.

-180C hoặc hơn

20C

Sử dụng mức này nếu bạn cho rằng ngăn mát chưa đủ độ lạnh vì nhiệt độ nóng hoặc cửa tủ lạnh thường xuyên đóng, mở.

-180C hoặc hơn

Chế độ lạnh nhanh sẽ hiển thị +10C

Bạn có thể sử dụng mức này nếu ngăn mát bị quá tải hoặc nếu bạn muốn làm nguội thức ăn nhanh chóng
Bài viết khác