MENU

Những lỗi thường gặp khi sử dụng máy giặt

Không may, trong khi sử dụng, máy giặt của gia đình bạn gặp sự cố, trước khi gọi đến dịch vụ chăm sóc khách hàng, bạn hãy thử tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục theo những gợi ý dưới đây:

Lỗi

Nguyên nhân

Máy giặt không khởi động

 • Nguồn điện yếu
 • Công suất không phù hợp
 • Không đóng cửa đúng cách
 • Chưa bật máy giặt

Máy giặt không đầy nước

 • Chưa bật vòi nước
 • Áp suất nhỏ hơn 0,03 Mpa
 • Vòi nước bị nghẽn
 • Nguồn nước không thích hợp
 • Chưa bấm nút cài đặt chương trình
 • Không đóng cửa máy đúng cách

Máy giặt không rút nước

Chiều dài của ống thoát nước dưới 80cm (quy địng chiều dài của ống thoát nước từ 80-100cm).

Hệ thống thoát nước bị lỗi

 • Ống thoát nước bị chặn lại bởi vật gì đó.
 • Đoạn cuối của ống thoát nước sàn thấp hơn sàn nhà 100 cm.
 • Lưới lọc bị nghẽn

Rung mạnh trong khi quay

 • Chưa tháo hết bao bì trên then cửa máy giặt.
 • Máy giặt được đặt ở nơi không bằng phẳng.
 • Khối lượng quần áo hơn 6kg.

Máy dừng khi chưa hoàn thành chương trình giặt.

 • Gặp sự cố về nước và điện.
 • Máy đang ở chương trình ngâm.
 • Máy hiện tin báo bị lỗi.

Có nhiều bọt trong thùng máy và làm tràn các ngăn phân loại.

 • Chất tẩy không phải là loại nhiều bọt.
 • Sử dụng chất tẩy quá nhiều.

 

 

Những lỗi thường gặp khi sử dụng máy giặt

Không may, trong khi sử dụng, máy giặt của gia đình bạn gặp sự cố, trước khi gọi đến dịch vụ chăm sóc khách hàng, bạn hãy thử tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục theo những gợi ý dưới đây:

Lỗi

Nguyên nhân

Máy giặt không khởi động

 • Nguồn điện yếu
 • Công suất không phù hợp
 • Không đóng cửa đúng cách
 • Chưa bật máy giặt

Máy giặt không đầy nước

 • Chưa bật vòi nước
 • Áp suất nhỏ hơn 0,03 Mpa
 • Vòi nước bị nghẽn
 • Nguồn nước không thích hợp
 • Chưa bấm nút cài đặt chương trình
 • Không đóng cửa máy đúng cách

Máy giặt không rút nước

Chiều dài của ống thoát nước dưới 80cm (quy địng chiều dài của ống thoát nước từ 80-100cm).

Hệ thống thoát nước bị lỗi

 • Ống thoát nước bị chặn lại bởi vật gì đó.
 • Đoạn cuối của ống thoát nước sàn thấp hơn sàn nhà 100 cm.
 • Lưới lọc bị nghẽn

Rung mạnh trong khi quay

 • Chưa tháo hết bao bì trên then cửa máy giặt.
 • Máy giặt được đặt ở nơi không bằng phẳng.
 • Khối lượng quần áo hơn 6kg.

Máy dừng khi chưa hoàn thành chương trình giặt.

 • Gặp sự cố về nước và điện.
 • Máy đang ở chương trình ngâm.
 • Máy hiện tin báo bị lỗi.

Có nhiều bọt trong thùng máy và làm tràn các ngăn phân loại.

 • Chất tẩy không phải là loại nhiều bọt.
 • Sử dụng chất tẩy quá nhiều.

 

 

Bài viết khác