MENU

So sánh sự tiết kiệm của bếp điện, bếp từ và bếp gas

Nếu so về độ an toàn, không còn nghi ngờ gì thêm mà không đưa ra khẳng định: bếp gas > bếp điện > bếp từ (độ an toàn giảm dần). Còn sự tiết kiệm, đã có rất nhiều bài viết nói về vấn đề này, tuy nhiên, chúng vẫn chưa thực sự thống nhất. Hãy cùng tôi kiểm chứng lại điều này trong bài viết sau:

So sánh sự tiết kiệm của bếp điện, bếp từ và bếp gas

So sanh su tiet kiem cua bep die, bep tu va bep gas, so sanh su tiet kiem cua 3 loai bep

Thí nghiệm với việc đun 2 lít nước ở 20 độ C

Thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng, đun sôi 2 lít nước ở nhiệt độ 20 độ C . Và kết quả thu được như sau:

  Bếp từ Bếp điện Bếp gas
Thời gian để đun sôi 4 min 30s 9 min 50s 8 min 18s
Năng lượng cần thiết 745 J 1220 J 1340 J

Kết luận: Từ bảng trên, bạn có thể thấy được:

– Về thời gian cần thiết để đun sôi: bếp điện = 2.2 x bếp từ ≈ bếp gas  »»» Bếp từ tiết kiệm thời gian cho bạn nhất.

– Về năng lượng cần thiết để đun sôi: Bếp gas ≈ bếp điện = 1.8 x bếp từ  »»» Bếp từ tiết kiệm năng lượng nhất.

Lưu ý: Thí nghiệm trên được thực hiện với bếp thông thường, còn một số dòng bếp điện có khả năng đạt nhiệt độ cần ngay tức khắc thì thời gian cần ngắn hơn nhiều so với kết quả và năng lượng cần thiết cũng nhỏ hơn.

Thí nghiệm tương tự: Bạn hoàn toàn có thể thí nghiệm tại nhà và thu được tỉ lệ tương tự. Nhưng lưu ý: Hãy sử dụng cùng một thương hiệu, và độ nước ban đầu bằng nhau, nhiệt khởi động đều là mức cao nhất.

So sánh sự tiết kiệm của bếp điện, bếp từ và bếp gas

Nếu so về độ an toàn, không còn nghi ngờ gì thêm mà không đưa ra khẳng định: bếp gas > bếp điện > bếp từ (độ an toàn giảm dần). Còn sự tiết kiệm, đã có rất nhiều bài viết nói về vấn đề này, tuy nhiên, chúng vẫn chưa thực sự thống nhất. Hãy cùng tôi kiểm chứng lại điều này trong bài viết sau:

So sánh sự tiết kiệm của bếp điện, bếp từ và bếp gas

So sanh su tiet kiem cua bep die, bep tu va bep gas, so sanh su tiet kiem cua 3 loai bep

Thí nghiệm với việc đun 2 lít nước ở 20 độ C

Thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng, đun sôi 2 lít nước ở nhiệt độ 20 độ C . Và kết quả thu được như sau:

  Bếp từ Bếp điện Bếp gas
Thời gian để đun sôi 4 min 30s 9 min 50s 8 min 18s
Năng lượng cần thiết 745 J 1220 J 1340 J

Kết luận: Từ bảng trên, bạn có thể thấy được:

– Về thời gian cần thiết để đun sôi: bếp điện = 2.2 x bếp từ ≈ bếp gas  »»» Bếp từ tiết kiệm thời gian cho bạn nhất.

– Về năng lượng cần thiết để đun sôi: Bếp gas ≈ bếp điện = 1.8 x bếp từ  »»» Bếp từ tiết kiệm năng lượng nhất.

Lưu ý: Thí nghiệm trên được thực hiện với bếp thông thường, còn một số dòng bếp điện có khả năng đạt nhiệt độ cần ngay tức khắc thì thời gian cần ngắn hơn nhiều so với kết quả và năng lượng cần thiết cũng nhỏ hơn.

Thí nghiệm tương tự: Bạn hoàn toàn có thể thí nghiệm tại nhà và thu được tỉ lệ tương tự. Nhưng lưu ý: Hãy sử dụng cùng một thương hiệu, và độ nước ban đầu bằng nhau, nhiệt khởi động đều là mức cao nhất.

Bài viết khác